Mateřská škola Bobrová oznamuje, že se dne 25. dubna 2016 od 15,30 hodin

uskuteční v prostorách MŠ informační schůzka k zápisu do MŠ. Účast rodičů, kteří chtějí zapsat dítě do MŠ, je nutná. Na schůzce rodiče obdrží žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, budou seznámeni s Kritérii pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2016/17 a součástí bude i prohlídka prostorů MŠ.

Zápis do MŠ proběhne ve čtvrtek 5. května 2015 od 9ti do 16ti hodin v mateřské škole. 

                                                                               Bc. Gabriela Mikišková, ředitelka MŠ