2. února - canisterapie v MŠ  - seznámení s prací se cvičenými psy

3. února - školní pololetní prázdniny - provoz v MŠ nepřerušen

7. února - návštěva místní hasičské zbrojnice

8. února - divadelní představení ve Žďáru nad Sázavou Kouzelná zahrada -       předškolní děti

20. - 24. února - školní jarní prázdniny - provoz v MŠ nepřerušen

27. února - divadlo J.Hrubce - O princi z knížky - odloženo z ledna

28. února - Maškarní rej v MŠ  - děti si mohou donést svoje masky