14.3. v 15,30 h povinná schůzka rodičů předškoláků,

kteří půjdou do 1.třídy do školy v Bobrové

- seznámení s třídní učitelkou Petrou Tatíčkovou

- organizace zápisu

- pomůcky a vybavení do 1. třídy

- organizace dalších schůzek s paní učitelkou

16.3. v 10,45 h Raneček veselých pohádek - p. Horáková

26.3. začátek plavání

28.3. přeložená loutková pohádka z 13.2. Jak vodník Bublina v        rybníčku pořádal soutěž ve zpěvu (soubor Pernštejni)

29.3. velikonoční prázdniny - provoz v MŠ nepřerušen

30.3. státní svátek - Velký pátek

2.4. státní svátek - Velikonoční pondělí