9.4., 16.4., 23.4. proběhne plavání, (30.4. a 7.5.bude z důvodu ředitelského volna základní školy pravděpodobně výuka přeložena, což upřesníme)

5.4. se předškoláci půjdou podívat do 1.třídy základní školy

16.4. bude v 16 hodin přednáška Mgr. Jiřího Haldy pro rodiče O výchově dětí

19.4.  v 8,30 hodin zhlédneme divadlo Hrnečku, vař, O Smolíčkovi a Zlatá rybka (divadlo Štenberk)

20.4. oslavíme s dětmi Den Země

24.4. se sejdou rodiče dětí, kteří půjdou k zápisu do MŠ

27.4. se uskuteční čarodějnický rej, děti si mohou donést kostýmy