4., 11. a 18.6. – plavání

5., 12. a 19.6. – Krteček ve škole od 13 do 14 h v ZŠ Bobrová

pro předškoláky

1.6. – Den dětí na zahradě MŠ

6.6. – focení tříd a dětí od 8,30 h

20.6. – výlet – Putování za kamennými kamarády od 8 do 13 h

26.6. - rozloučení s předškoláky na úřadu obce

29.6. – rozloučení s předškoláky v MŠ

V tomto měsíci bychom chtěli podle počasí udělat zahradní slavnost spojenou s opékáním buřtů – předběžně v týdnu od 18. do 22.6.