Pozvánka

na schůzku pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu do MŠ

Datum: úterý 16. 4. 2019 od 17 hodin

Kde: třída Včelek MŠ

Program:

- seznámeni s Kritérii pro přijetí dítěte,

- podklady k žádosti,

- seznámení s provozem školy,

- prohlídka školy.

Schůzka se koná bez účasti dětí.


Zápis do MŠ

Datum: čtvrtek 2. 5. 2019 od 9,00 do 16,30 hodin

Kde: třída Včelek MŠ

K zápisu přijďte společně s dětmi.