Koncem měsíce srpna byly dokončeny práce na úpravě dětského hřiště. Naším záměrem byla revitalizace zahrady v přírodním stylu tak, aby zapadla do koncepce školy s environmentálním zaměřením. Škola využívá svoji polohu na kraji obce s blízkostí polí, luk, lesů a rybníka a snaží se dětem vhodným způsobem předat základy ochrany životního prostředí. Společně s dětmi mj. pečujeme o okolí školy, staráme se o studánku v lese a učíme děti třídit odpad.
Původní zahrada byla vybudována v 80. letech 20. století a přestala vyhovovat pojetí moderní mateřské školy, dřeviny byly přerostlé. Proto byla po dohodě se zřizovatelem Městysem Bobrová podána žádost na její úpravu ke Státnímu fondu životního prostředí. Městys Bobrová obdržel dotaci ve výši 496.401 Kč, to je asi 85% z celkových nákladů, podíl obce bude minimálně 87.600 Kč. Zahrada má celkovou rozlohu 4800 m/2. Projektovou dokumentaci připravila firma Green-art Havlíčkův Brod, zhotovitelem díla byla firma p. Lenky Stránské ze Žďáru nad Sázavou.

Nově upravená zahrada nabízí 4 tematické části: hrací plocha s naučnou stezkou, pozorovací, hudební část a užitková zahrada.

V pozorovací části je umístěno pozorovací lehátko, ze kterého mohou děti sledovat ptáčky, veverky a ostatní zvířátka. Jsou zde budky, krmítko a hmyzí domeček. V hudební části je venkovní xylofon, gong, zvonkohra a dutý kmen a děti mohou zkoušet různé zvuky a materiály na hraní. V užitkové zahradě najdeme maliny, ostružiny, borůvky a muchovník, které děti mohou ochutnávat a také původní odrůdy ovocných stromů. Součástí je i bylinková spirála, kde si společně s dětmi budeme pěstovat bylinky do kuchyně. Hrací plocha s naučnou stezkou je především hmatový chodník, dále kladina, balanční lávka a akátové dřevěné schody ve svahu k nácviku hrubé motoriky. Součástí zahrady jsou tři pískoviště a nový domeček na hračky.

Vzhledem k tomu, že kůrovcová kalamita se nevyhnula ani naší MŠ, bude úprava zahrady nadále pokračovat.

V příštích týdnech proběhne i Den otevřených dveří na zahradě MŠ. O jeho termínu budete včas informováni a už nyní se těšíme na vaši návštěvu!