Mateřská škola Bobrová obdržela dotaci z dotačního programu "Operační program

Životního prostředí" na výměnu zbývajících oken, zateplení fasády a stropu. Žádost byla vypracována a podána v listopadu 2013, po různých schvalovacích procesech se v listopadu 2014 začne se stavebními pracemi. Dotaci je nutné proinvestovat nejpozději k 30. 6.2015.

V listopadu 2014 se začne s výměnou zbývajících oken, kdy po dobu prací v kuchyni budeme docházet na obědy do školní jídelny základní školy. Zateplení fasády a stropu bude probíhat v jarních měsících roku 2015, tyto práce se provozu MŠ a hlavně dětí nijak nedotknou, pouze je třeba dbát pravidel zvýšené opatrnosti v areálu MŠ.

I když nás čeká spousta práce, věřím, že vše zvládneme, proto přeji dětem, rodičům i zaměstnancům hodně sil, trpělivosti a shovívavosti.

                                                                                      Bc. Gabriela Mikišková, ředitelka MŠ