1. Směrnice o ochraně osobních údajů

2. zásady ochrany osobních údajů

3. záznam o činnosti - přijímání dětí

4. záznam o činnosti - průběh předškolního vzdělávání

5. záznam o činnosti - školní matrika

6. záznam o činnosti - BOZP

7. osobní údaje ve škole