1. Směrnice o ochraně osobních údajů

2. zásady ochrany osobních údajů

3. záznam o činnosti - přijímání dětí

4. záznam o činnosti - průběh předškolního vzdělávání

5. záznam o činnosti - školní matrika

6. záznam o činnosti - BOZP

7. osobní údaje ve škole

8. Namitka proti zpracovaní osobních údajů

9. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

10. Seznam třetích osob, kterým jsou předávány osobní údaje

11. Souhlas se zpracovaním osobních údajů

12. Stížnost na zpracovaní osobních údajů

13. Žádost o odstranění osobních údajů

14. Žádost o omezení zpracování osobních údajů

15. Žádost o opravu osobních údajů

16. Žádost o přenos osobních údajů

17. Žádost o přístup k osobním údajům