Téma : Země, příroda a já

motto :,,Příroda je nejvzácnější dar, můžeme si brát, ale musíme i dát“

Tématické celky:

 

 1. Kouzelný podzim
 2. My a zima
 3. Těšíme se na jaro
 4. Žijeme s létem

 

A/ Kouzelný podzim

Téma: Země, příroda a já

Tématické části :

 • Vítáme vás ve školce
 • Podzim v přírodě
 • Počasí je na draka

Záměr :

V rámci tohoto bloku se navzájem seznámíme, poznáme nové kamarády. Budeme se snažit spolupracovat, objevovat vše nové. Spolu přivítáme podzim a všechny radosti s ním spojené, budeme pozorovat přírodu, její proměny a charakteristické rysy. Seznámíme se s základní filozofií ochrany životního prostředí, konkrétně péčí o studánku v lese.

Doba realizace:

2,5 měsíce ( září, říjen, ½ listopadu)

Vítáme vás ve školce

 • Učím se znát své jméno
 • Seznamovat se s pravidly MŠ
 • Poznávám nové kamarády
 • Seznamuji se s novým prostředím
 • Uložím si hračky na své místo
 • Pozdravím, poprosím, poděkuji
 • Učím se půjčit hračku svému kamarádovi

Podzim v přírodě

 • Na poli
 • V zahradě
 • V lese
 • Naše studánka
 • Houbový týden
 • Zvířátka v lese
 • Poznávám zvířata a učím se je chránit
 • Jak se chovám lese

Počasí je na draka

 • Počasí
 • Drakiáda
 • Moje smysly
 • Učím se poznávat svoje tělo
 • Moje rodina
 • Chráním svoje zdraví

^ nahoru

B/ My a zima

Tématické části:

 • Těšíme se na Vánoce
 • Pevně se držte, jedeme!!!
 • Moje město

Záměr:

Záměrem tohoto bloku je prožít společně příjemný adventní a vánoční čas. Společně přivítáme Mikuláše, vyzdobíme si třídy vlastnoručními výrobky a připravíme rodičům dárečky. Budeme objevovat okolí naší školy a vesnice.

Doba realizace:

3 měsíce ( ½ listopadu, prosinec, leden, ½ února )

Těšíme se na Vánoce

 • Mikuláš
 • Koleda, koleda Štěpáne
 • Vyzdobíme si školku
 • Vyrobíme dárek
 • Bude zima, bude mráz
 • Zima a oblečení

Pevně se držte, jedeme!!!

 • Cestujeme lodí po moři
 • Létáme po světě
 • Jede vláček kolejáček
 • Auto troubí v zatáčce

Moje město

 • Vím kde bydlím
 • Znám cestu k domovu
 • Poznám svoji vesnici
 • Povolání
 • Kde pracují rodiče

^ nahoru

C/ Těšíme se na jaro

Tématické části:

 • Příroda se probouzí
 • Neživá příroda
 • Velikonoce

Záměr:

V tomto bloku se budeme připravovat na přivítání jarních svátků, Velikonoc. Budeme pozorovat probouzení přírody, upevňovat hezké vztahy mezi dětmi a připravovat se na zápis do první třídy. Uvědomovat si soudržnost rodiny a citových vazeb mezi jejími členy.

Doba realizace:

2 - 3 měsíce (dle aktuálního počasí) - (  ½ února, březen, duben, )

 

Příroda se probouzí

 • Živá příroda
 • Co tu žije kolem nás
 • Na louce
 • V moři
 • V lese
 • V zemi
 • Ve vzduchu
 • V ZOO

Neživá příroda

 • Počasí
 • Obloha
 • Voda
 • Zem, po které chodíme

Velikonoce

 • Masopust
 • Hody, hody doprovody
 • Upleteme si pomlázku
 • Vyzdobíme si školku

^ nahoru

D/ Žijeme s létem

Tématické části :

 • Kolotoč se točí
 • Co kolem nás roste
 • Kamarádím s knihou
 • Jedeme na výlet
 • Léto je tu

Záměr:

Těšíme se na letní radovánky, spojené s pobytem v přírodě, vycházkami a pozorováním. Připravíme pro rodiče slavnostní besídku s výzdobou školní zahrady. Budeme rozvíjet povědomí o ochraňování přírody a vnímání krás letní přírody.

Doba realizace:

3 měsíce (dle aktuálního počasí) - ( duben, květen, červen)

 

Kolotoč se točí

 • Těšíme se na pouť
 • Vyrobíme si kolotoč

Co kolem nás roste

 • Ovoce
 • Zelenina
 • Květiny
 • Stromy
 • Tráva

Kamarádím s knihou

 • Jak se vyrábí papír
 • Knihovna
 • Pohádky
 • Můj přítel

Jedeme na výlet

Léto je tu

 • Rostliny na louce
 • Jdeme do lesa
 • Život ve vodě v rybníku a řece
 • Čistota vody a vzduchu

^ nahoru