chceme nebo nechceme, život nám přinášíurčitých etapách jisté změny a první vážnou změnouživotě vašeho dítěte je nástup do mateřské školyNastává první osamostatnění, odpoutání se na delší dobu od rodičů a svých blízkých, což se někdy neobejde bez větších či menších emocí. Proto musíte důkladně zvážit svoji situaci s ohledem na své dítě a dobře se rozhodnout. Pokud se rozhodnete pro nástup vašeho dítěte do mateřské školy, musíte na svém rozhodnutí vytrvat.

Již před samotným nástupem do školky by mělo proběhnout první neformální seznámenínámi učitelkami a prostředím MŠ. I dospělý, natož malý človíček, se bojí neznámého a tápe v nejistotě. Můžete nás po dohodě navštívit ve školce, na zahradě …dítě si prohlédne prostředí, hračky, nové kamarády…Nikdy nestrašte dítě školkou, protože se vám to nemile vrátí při opravdovém nástupu do MŠ! Nejlepší je právě opačný postup„budeš-li hodný(á), můžeš do školky“.

Je tady první den, kdy jdetevaším malým (malou) za námi. Asi vám není zrovna nejlépe na duši, jste poněkud rozechvělí, trochu nervózní, trochu dojatívaše dítě nictoho nechápe, je zmateno vaším momentálním rozpoloženmí, samo se obává neznámého prostředí i lidí. Proto rozhodně nedávejte najevo žádnou nejistotu dlouhým loučením, protože ji dítě okamžitě vycítí a podle toho zareaguje, nejčastěji pláčem apod. Ujistěte jej o svém brzkém návratu, můžete jim dátsebou oblíbenou hračku, aby zde měly něco důvěrně známého (ale mějte na zřeteli, že za ni nezodpovídáme). Takový „plyšáček“ je často skvělou morální oporou a spojením s domovemzatím cizím prostředí.

Pokud máte možnost, vždy je lépe dobu strávenou v MŠ postupně prodlužovat, to znamená - nejdříve brát děti domů před obědem, po nějakém čase po obědě a až pak po spaní odpoledne.

Takto si děti lépe zvykají, protože postupně pochopí posloupnost jednotlivých úseků dne v MŠ a zjistí, že na jejich konci si vždy pro někdo přijde.  

Naším i vaším cílem je bezproblémový přechod dítěterodinného prostředí do kolektivu MŠ a také aby vaše děti přicházely a odcházely ze školky spokojené a těšily se na každý den s námi!

Nemusíte se bát ani stravování, skladba jídla odpovídá zásadám zdravé výživy a je pestrá.

Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se vhodnou motivací docílit, aby pro neznámá jídla alespoň ochutnaly. Samozřejmě jsou jídla méně oblíbená, ale i velmi oblíbená, vše si mohou přidat.

A něco málo závěrem: my učitelky se snažíme denně vymýšlet pro vaše děti co nejatraktivnější program, předat jim co nejkvalitnější vědomosti, dovednosti a návyky a také mít pro maximum pochopení a lásky. Jsme rády, když naše úsilí vy rodiče oceníte, protože nejen děti potřebují motivovat a vězte, že platí zcela jednoduchá rovnice:

                SPOKOJENÉ A ŠŤASTNÉ UČITELKY = SPOKOJENÉ A ŠŤASTNÉ DĚTI

                                             = SPOKOJENÍ A ŠŤASTNÍ RODIČE

 

Na závěr jen pár vět k nemocnosti dětí:

největší bezohledností je dávat do MŠ nemocné dítě. I banální rýma a kašel může děti se slabší imunitou postihnout daleko hůře než vaše dítěNehledě na to, že  nemocné dítěkteré necháte v kolektivu tak dlouhodokud se jeho stav příliš nezhoršíbude o to déle v domácí péči. Ze zkušenosti víme, že se bude déle zotavovatTakto malé děti si při kašlání neumí zakrývat ústačasto se ani samy vysmrkat, což  za následek velmi rychlé šíření infekce v kolektivuVy jste tikdo přímo za děti zodpovídají a my jsme tikdo se snaží ochránit ty ostatní v MŠ před onemocněním