Mateřská škola Bobrová je právním subjektem od 1. 1. 2003. Zřizovatelem je Městys Bobrová.

Mateřská škola stojí na okraji Bobrové a byla vybudována v letech 1979 až 1980, dne 9.1. 1981 byla slavnostně otevřena.

Je dvoupatrová, dvoutřídní s celodenním provozem.

Nabízí kapacitu 56 dětí, třídy jsou věkově smíšené.

Každá třída má vlastní šatnu, třídy jsou rozděleny na dolní a horní.

V přízemí budovy je přístavba školní kuchyně vč. kanceláře vedoucí a sociálního zázemí pro kuchyň, sklad.

V přízemí je tedy umístěna dolní třída, její šatna, sociální zařízení, ředitelna.

V prvním patře je horní třída, její šatna, sociální zařízení.

Příjemný interiér umocňuje jeho vybavení nábytkem, vytvoření koutků pro děti, doplnění výzdobou především z vlastních výtvorů a výrobků.

Součástí MŠ je školní kuchyně pouze pro potřeby mateřské školy. Vybavení školní kuchyně je postupně obnovováno a modernizováno.

Vytápění MŠ je zajištěno plynem.

Mat. školu obklopuje školní zahrada. Je dostatečně veliká, jsou zde vybudovaná tři pískoviště, průlezky, houpačka, zahradní domek na uschování některých sezónních hraček, koutky pro sezení. Výsadba vzrostlých stromů vytvořila pro děti stinná zákoutí potřebná pro pobyt venku v letních měsících.

Umístění naší školy umožňuje mnoho pozorování přírodních jevů, pozorování přírody.

Děti v MŠ jsou převážně z Bobrové, rodiče přivážejí děti z okolních vesnic: Dlouhého, Radešína, Mirošova, Bobrůvky, Podolí, Radešínské Svratky, Moravce a také z Nového Města na Moravě.

Prostředí MŠ je zvelebováno neustálou péčí zaměstnanců, výzdoba je pravidelně obměňována, práce dětí prezentuje MŠ i v budově Městysu Bobrová nebo také ve výloze prodejny COOP Jednota Velké Meziříčí na Dolní Bobrové.

Pravidelně jsou prováděny předepsané revize.

Škola spolupracuje především s rodiči, s Úřadem městysu Bobrová a ZŠ Bobrová, společně s okolními mateřskými školami pořádá různé kulturní akce, zve např. MŠ Moravec a Radešínská Svratka na divadelní představení do MŠ.