Školní jídelna Vnitřní řád

Úvodní ustanovení

Vedoucí školní jídelny a pracovnice kuchyně se řídí vyhláškami Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích, vyhláškami o školním stravování, pravidly pro tvorbu jídelního lístku, plnění spotřebního koše a výživovými normami školního stravování. Veškerá dokumentace je založena u vedoucí školní jídelny.

Všeobecná ustanovení

 • Provozní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.
 • Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 6.30 do 14.30 hod.


Výdej jídla :

MŠ přesnídávka 8.30 - 9.00 hodin
MŠ oběd 11.30 - 12.00 hodin
MŠ svačina 14.30 hodin

Děti se omlouvají den předem, nebo nejpozději do 7.00 hodin ráno. Děti lze omluvit v kuchyni, na odhlašovací arch na nástěnce vedle ředitelny, nebo na tomto telefonním čísle: 566 673 397 a do 6.30 hodin elektronickou poštou na stránkách MŠ.

Za odebrané obědy se platí dopředu, hotově do 10.dne daného měsíce, /v době 6.45h-9.00h , případně po domluvě v jinou dobu / , poté jsou peníze za stravu odevzdány účetní MŠ , a je třeba stravné zaplatit u zřizovatele,tj. na úřadu městyse.Další možnost platby stravného je inkasem.Inkaso je prováděno většinou do patnáctého dne v měsíci,také dopředu,je třeba si zřídit ve vaší bance povolení k inkasu,dle instrukcí vedoucí školní jídelny.Spolu s inkasem stravného se platí i školné, je proto nutné navolit odpovídající finanční limit. Veškeré přeplatky budou převedeny do dalšího měsíce.

 • Děti přichází do jídelny chodbou MŠ. Dozor koná učitelka MŠ.
 • Děti dodržují po celou dobu pobytu v jídelně pravidla slušného chování a stolování.
 • Pro hlavní jídlo si odchází na pokyn dozírajícího učitele. Zároveň odnesou na určený stolek talíř od polévky a lžíci. Příbor je ukládán do určené nádoby.
 • Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně v sedě. Moučníky, ovoce apod. si děti neodnášejí z jídelny.
 • Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy.
 • Pedag. dozor sleduje chování dětí při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost dětí. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí dětí.
 • Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně dětí, hygienických a kulturních stravovacích návyků.
  • zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny
  • sledují dodržování jídelníčku
  • sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců
  • regulují osvětlení a větrání
  • sledují odevzdávání nádobí strávníky
  • poslední dozor po skončení provozu zavírá okna a vypíná osvětlení
 • Dojde-li k úrazu, ohlásí dozírající úraz a poskytne první pomoc.Vedoucí školní jídelny provede zápis do knihy úrazů. Jde-li o úraz vyžadující registraci, dohodne se vedoucí školní jídelny s ředitelkou MŠ o sepsání „Záznamu o školním úrazu“.
 • Běžný úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně pracovnice školní kuchyně, nebo školnice, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.
 • Vedoucí stravovacího zařízení, jako samostatného právního subjektu vydává soubor pokynů pro žáky a rodiče – způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob placení. Pokyny jsou trvale vyvěšeny na nástěnce tak, aby byly přístupny rodičům.
 • Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček v chodbě MŠ.
 • Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vráceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

Přílohu tohoto provozního řádu tvoří ceny jídel ve školní jídelně.


Tento řád nabývá platnosti dne 1.9.2013

Kalendář událostí
září 2018
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Přihlašte seReklama

Webhosting poskytuje Český hosting