Provoz mateřské školy : 6:30 - 16:00

6:30 - 8:15

  • Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, pohybové aktivity, jazykové chvilky, záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, smyslové hry 

8:15 - 8:30

  • Hygiena, odchod na dopolední svačinu

8:30 - 8:50

  • Přesnídávka

8:50 -9:20

  • Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

9:20 - 11:20

  • pobyt venku

11:20 - 11:30

  • Hygiena, odchod na oběd

11:30 - 12:00

  • Oběd

12:00 - 12:30

  • Odcházení dětí po obědě, příprava na odpolední odpočinek

14:15 - 14:45 

  • Hygiena, svačina

14:45 - 16:00

  • Vydávání dětí, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

Denní řád je stanoven orientačně, upravuje se dle potřeby a je přihlíženoindividuálním potřebám dětí.