Vnitřní režim MŠ

6, 30 - 8,00

příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy

6,30 - 8,15

volně spontánní zájmové aktivity, pohybové aktivity, jazykové chvilky, záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, smyslové hry

8,15 - 8,30

Hygiena

 

odchod na dopolední svačinu

8,30 - 8,50

dopolední svačina

8,50 - 9,20

volné činnosti, dále aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

9,20 - 11,20

pobyt venku

11,20 - 11,30

hygiena, odchod na oběd

11,30 - 12,00

Oběd

12,00 - 12,30

odcházení dětí po obědě, příprava na odpolední odpočinek

14,15 - 14,45

hygiena, svačina

14,45 - 16,00

vydávání dětí, volné činnosti, dále aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou aktivity probíhat na zahradě mateřské školy