Akce a tradice MŠ

Akce a tradice mateřské školy

 

- Společné představení dětí tříd, přivítání nových dětí

- Podzimní slavnost - posvícení, pečení martinských koláčů, lidové zvyky a tradice

- ,,Dušičky“: uctění památky malé holčičky Soničky

- Rozsvěcení vánočního stromu

- Vánoční besídka

- Masopust - pečení koláčů, lidové tradice

- Dětský karneval

- Bobovací a sáňkovací týden

- Morena – vítání jara

- Předplavecká výchova v bazénu Žďár nad Sázavou

- Velikonoční slavnost

- Návštěva prvňáčků v ZŠ – loňští kamarádi se na nás těší

- Den čarodějnic

- Čištění studánky

- Návštěva místních zemědělců – možnost vidět jehňata, selata, kuřata, telata

- Den dětí

- Návštěva školní družiny – kam se předškoláci můžou těšit

- Divadelní představení v MŠ dle aktuální nabídky

- Možná přijde i kouzelník – dopoledne s kouzly Duo Waldini

- Exkurze do místní lidové knihovny

- Exkurze v hasičské zbrojnici

- Společný výlet s rodiči

- Slavnostní rozloučení s předškoláky na Úřadu městyse Bobrová

- Rozloučení s předškoláky v MŠ

- Letní slavnost na ukončení školního roku na školní zahradě

- Akce dle aktuální nabídky