Ceny stravného

ceny jsou platné od 1. 9. 2022

(kategorie do 6 let)

přesnídávka                          11,- Kč
oběd 21,- Kč  (polodenní stravování: 32,-)
odpol. svačina 10,- Kč    (celodenní stravování: 42,-)
pitný režim 2,- Kč    (celodenní stravování s pit. režimem 44,-)

               
(kategorie  7-10 let)

přesnídávka 12,- Kč
oběd 24,- Kč  (polodenní stravování: 36,-)
odpol. svačina 11,- Kč    (celodenní stravování : 47,-)
pitný režim 2,- Kč    (celodenní stravování s pit. režimem 49,-)