Ceny stravného

ceny jsou platné od 1. 9. 2019

(kategorie do 6 let)

přesnídávka                          9,- Kč
oběd 19,- Kč  (polodenní stravování: 28,-)
odpol. svačina 9,- Kč    (celodenní stravování: 37,-)
pitný režim 1,- Kč    (celodenní stravování s pit. režimem 38,-)

               
(kategorie  7-10 let)

přesnídávka 10,- Kč
oběd 20,- Kč  (polodenní stravování: 30,-)
odpol. svačina 9,- Kč    (celodenní stravování : 39,-)
pitný režim 1,- Kč    (celodenní stravování s pit. režimem 40,-)