Vnitřní režim MŠ

Vnitřní režim MŠ

 

Třída Včelek

6, 15 - 7,45

příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy

6,15 - 8,15

volně spontánní zájmové aktivity, pohybové aktivity, jazykové chvilky, záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, smyslové hry

8,15 - 8,30

hygiena

 

odchod na dopolední svačinu

8,30 - 8,50

přesnídávka

8,50 - 9,20

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost

9,20 - 11,20

pobyt venku

11,20 - 11,30

hygiena, odchod na oběd

11,30 - 12,00

oběd

12,00 - 13,00

odcházení dětí po obědě

11,00 -12,30

příprava na odpolední odpočinek

12,30 - 14,15

odpolední odpočinek

14,15 - 14,45

hygiena, svačina

14,45 - 16,15

vydávání dětí, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou aktivity probíhat na zahradě mateřské školy

 

Třída Motýlků a Veverek

6, 15 - 7,45

příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy

6,15 - 8,30

volně spontánní zájmové aktivity, pohybové aktivity, jazykové chvilky, záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, smyslové hry

8,30 - 8,45

hygiena

 

odchod na dopolední svačinu

8,45 - 9,05

přesnídávka

9,05 - 9,35

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost

9,35 - 11,35

pobyt venku

11,35 - 11,45

hygiena, odchod na oběd

11,45 - 12,15

oběd

12,15 - 13,00

odcházení dětí po obědě

12,15 - 12,30

příprava na odpolední odpočinek

12,30 - 14,15

odpolední odpočinek, řízené a spontánní činnosti

14,15 - 14,45

hygiena, svačina

14,45 - 16,15

vydávání dětí, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou aktivity probíhat na zahradě mateřské školy