Historie

Naše MŠ byla založena na žádost obce Horní Bobrová dne 28. 8. 1946 zemskou školní radou v Brně, otevřená byla 1. 9. 1946. Jak je uváděno v kronice, její zařízení bylo velmi skromné, připomínající spíše školní učebnu, která se za krátký čas přizpůsobila potřebám předškolních dětí.

Budova MŠ stála sice na náměstí obce, k dispozici měla ale velkou zahradu končící řekou, různými druhy porostu skýtající nepřeberné množství možností k pozorování života v přírodě. Postupem času přestala budova MŠ vyhovovat a koncem 70. let započala výstavba nové mateřské školy. 

9. ledna 1981 byla slavnostně otevřena budova nové čtyřtřídní mateřské školy.

Tato budova je nachází uprostřed velké zahrady, umístěná je na konci vesnice, nedaleko různorodých přírodních lokalit. Vzhledem k tomu jsme se vždy snažily prosazovat prvky ekologické výchovy, tedy vést děti ke vztahu k přírodě, neničit ji, ochraňovat ji a v tomto duchu chceme pokračovat i v dalších letech.

Mateřská škola Bobrová je právním subjektem od 1. 1. 2003. Zřizovatelem je Městys Bobrová.