Obecné informace o škole

Obecné informace o škole

Naše MŠ byla založena na žádost obce Horní Bobrová dne 28. 8. 1946 zemskou školní radou v Brně, otevřená byla 1. 9. 1946. Jak je uváděno v kronice, její zařízení bylo velmi skromné, připomínající spíše školní učebnu, která se za krátký čas přizpůsobila potřebám předškolních dětí.

Budova MŠ stála sice na náměstí obce, k dispozici měla ale velkou zahradu končící řekou, různými druhy porostu skýtající nepřeberné množství možností k pozorování života v přírodě. Postupem času přestala budova MŠ vyhovovat a koncem 70. let započala výstavba nové mateřské školy.

9. ledna 1981 byla slavnostně otevřena budova nové čtyřtřídní mateřské školy.

Tato budova se nachází uprostřed velké zahrady, umístěná je na konci vesnice, nedaleko různorodých přírodních lokalit. Vzhledem k tomu jsme se vždy snažily prosazovat prvky ekologické výchovy, tedy vést děti ke vztahu k přírodě, neničit ji, ochraňovat ji a v tomto duchu chceme pokračovat i v dalších letech.

 

Mateřská škola Bobrová je právním subjektem od 1. 1. 2003. Zřizovatelem je Městys Bobrová.

 

Budova školy je dvoupatrová, trojtřídní, s celodenním provozem. V budově školy je od roku 2015 zřízena Místní knihovna s vlastním vchodem a sociálním zařízením.

Škola nabízí kapacitu 75 dětí. V MŠ jsou tyto třídy: Včelek, Motýlků a Veverek. Ve třídě Včelek jsou umístěny 2-3leté děti, ostatní třídy jsou věkově smíšené. V MŠ pracuje 13 zaměstnanců.

V přízemí budovy je třída Včelek se svojí šatnou, sociálním zařízením, ředitelna a samostatná jídelna pro všechny děti. Součástí přízemí je přístavba školní kuchyně vč. kanceláře vedoucí a sociálního zázemí pro kuchyň, sklad.

V prvním patře je v jednom křídle třída Motýlků, její šatna, sociální zařízení. Ve druhém křídle je samostatná ložnice dětí a třída Veverek se svojí šatnou a soc. zařízením a také zázemí pro praní a sklad prádla.

Příjemný interiér umocňuje jeho vybavení nábytkem, vytvoření koutků pro děti, doplnění výzdobou především z vlastních výtvorů a výrobků.

Vytápění MŠ je zajištěno plynem. V letech 2014-15 byla MŠ zateplena, vyměněna okna, zateplena půda a fasáda, která dostala současný barevný vzhled.

Mateřskou školu obklopuje školní zahrada. Je dostatečně veliká, jsou zde vybudovaná tři pískoviště a zahradní domek na uschování některých sezónních hraček. Výsadba vzrostlých stromů vytvořila pro děti stinná zákoutí potřebná pro pobyt venku v letních měsících.

Umístění naší školy umožňuje mnoho pozorování přírodních jevů, pozorování přírody.

Děti v MŠ jsou převážně z Bobrové, rodiče přivážejí děti z okolních vesnic: Dlouhého, Radešína, Mirošova, Bobrůvky, Podolí, Račic, Moravce a také z Pikárce.

Prostředí MŠ je zvelebováno neustálou péčí zaměstnanců, výzdoba je pravidelně obměňována, práce dětí prezentuje MŠ i v budově Městysu Bobrová nebo také ve výloze prodejny COOP Jednota Velké Meziříčí na Dolní Bobrové.

Pravidelně jsou prováděny předepsané revize.

Škola spolupracuje především s rodiči, s Úřadem městyse Bobrová a ZŠ Bobrová, společně s okolními mateřskými školami pořádá různé kulturní akce.