Novinky

11.12.2020 - Novinky

Přerušení provozu mateřské školy

Dobrý den,

z důvodu karantény pedagogických pracovnic a některých dětí a následných vánočních prázdnin byl přerušen provoz mateřské školy po dohodě se zřizovatelem od 11. 12. 2020 do 3. 1. 2021 včetně.

Děkuji za pochopení,

Gabriela Mikišková, ředitelka školy

03.12.2020 - Novinky

Zveřejnění rozpočtů organizace

Na adrese https://skolka.mestysbobrova.cz/cz/rozpocty lze najít zveřejněný rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023.

25.11.2020 - Novinky

Školné v listopadu 2020

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v souvislosti s metodikou MŠMT bylo v měsíci listopadu upraveno školné.

24.11.2020 - Novinky

Tradiční rozsvěcení a akce (ne)konané do konce roku 2020

Dobrý den,

v letošním roce se, bohužel, nesejdeme u tradičního rozsvěcení advetního stromu. Přesto jsme se rozhodli, že nechceme děti ochudit o ten zážitek a společně si v pátek dopoledne rozsvítíme stromek v areálu školky. To bude i pokyn pro rozvícení dalšího veřejného vánočního osvětlení v městysu. 

22.11.2020 - Novinky

Výběrové řízení na pozici učitelky MŠ

Mateřská škola Bobrová, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitelky MŠ za zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Jedná se o práci na celý úvazek s nástupem od 1. 1. 2021, po dohodě je možný nástup v jiném termínu. 

05.11.2020 - Novinky

Přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče,

informuji Vás, že provoz mateřské školy bude z epidemiologických důvodů přerušen nejméně do 17. 11. 2020 včetně.

Děkuji za pochopení,

Gabriela Mikišková

29.10.2020 - Novinky

Onemocnění Covid 19, uzavření MŠ do 8. 11. 2020

Vážení rodiče,

informuji Vás, že se objevil pozitivní případ onemocnění Covid 19 u zaměstnance MŠ. K poslednímu kontaktu s dětmi, rodiči i dalšími pracovníky došlo v pátek 16. 10. Proto byla KHS Jihlava nařízena prodloužená karanténa všech dětí a zaměstnanců do 30. 10.  Týká se to dětí, které docházely do MŠ ve dnech 14. - 16. 10.

Prosím, kontaktujte ošetřující lékaře svých dětí, že Vaše děti byly v kontaktu s pozitivně testovanou osobou na Covid 19, který rozhodne, zda se Vaše děti musí podrobit testu.

Z důvodu testování dalších zaměstnanců na Covid 19, které proběhne v průběhu příštího týdne, bude MŠ minimálně do 8. 11. 2020 uzavřena.

Omlouvám se za komplikace, ale vzhledem k tomu, že se jedná o ochranu veřejného zdraví všech osob, nelze postupovat jinak. Prosím, sledujte webové stránky školy, kde vždy budou zvěřejněny nové informace. 

Děkuji za pochopení, přeji Vám hlavně hodně zdraví,

Gabriela Mikišková

 

22.10.2020 - Novinky

Přerušení provozu mateřské školy

Oznámení

 

Vážení rodiče,      

oznamuji Vám, že ve dnech 26. 10 až 30. 10. 2020 bude přerušen provoz Mateřské školy Bobrová, příspěvková organizace.

15.10.2020 - Novinky

Zrušené akce

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci a vyhlášenému nouzovému stavu byly v MŠ zrušeny všechny plánované akce pro děti (sférické kino, divadlo, vánoční fotografování), které vyžadují přítomnost dalších osob v MŠ.

Děkuji za pochopení,

Gabriela Mikišková

15.10.2020 - Novinky

Provoz MŠ v období 26. - 30. 10. 2020

Vážení rodiče,

            upozorňujeme Vás, že v pondělí  26. 10. a v úterý 27. 10. (vládou nařízené volno ve školách) a ve čtvrtek  29. 10. a v pátek 30. 10. 2020 (podzimní prázdniny) bude v naší MŠ normální provoz.

Všechny děti budou automaticky přihlášené. Děti, které tyto dny do MŠ nepůjdou, je třeba odhlásit, jinak budou započítané.

Předškoláci v těchto dnech nemají povinnost docházky.

Ve středu 28. 10. je státní svátek, MŠ bude uzavřena.

                                                                                                                                                   Děkujeme za pochopení

 

01.10.2020 - Novinky

Výběrová řízení na pozici učitelek MŠ

MŠ Bobrová, příspěvková organizace, hledá dvě vhodné uchazečky na pozici učitelek MŠ na zástupy za dlouhodobou nemoc, následnou mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Jedná se o práci na celý úvazek, s nástupem nejdéle od 1. 1. 2021, po dohodě možný i dříve.

30.09.2020 - Novinky

Omezení doby provozu MŠ

Vážení rodiče,

z důvodu pracovních neschopností zaměstnanců omezuji dobu provozu mateřské školy s účinností od 1. 10. 2020 do 9. 10. 2020 na dobu 6,30 – 15,00 hodin.

30.09.2020 - Novinky

Akce v říjnu

9.10. Z DŮVODU ŠKOLENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, JE PROVOZ  MŠ POUZE DO 15,45 HODIN         

16.10. Sférické kino s programem Tajemství stromu

22.10. MgA. Jan Hrubec - pohádka O vytrvalém princi

29.- 30.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY - MŠ V PROVOZU - pokud dítě nepůjde do MŠ, je nutné jej včas odhlásit !

Vzhledem k neustále se měnící situaci spojené se šířením nemoci COVID 19, je možné, že některé akce budou přesunuty na jiný termín, nebo budou zcela zrušeny.

                                                                                          Děkujeme za pochopení

23.09.2020 - Novinky

Doporučený postup u akutních onemocnění

Vážení rodiče,

níže v odkazu najdete doporučený postup u akutních onemocnění Odborné společnosti praktických dětských lékařů, schválený epidemiologickou pracovní skupinou Ministerstva zdravotnictví ČR:

https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/doporuceny-postup-ospdl-cls-jep-k-managementu-u-akutnich-onemocneni-v-prubehu-pandemie-covid-19.a-7015.html

10.09.2020 - Novinky

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že od 10. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve společných prostorách školních budov
Nařízení se dle Mimořádného opatření v bodu 2 písm b) netýká dětí a pedagogických pracovníků v mateřské škole, tzn. že ani děti ani pedagogičtí pracovníci nemusejí roušky ve škole používat.  
 
Gabriela Mikišková
 
10.09.2020 - Novinky

Akce v září

Akce v září

17.9. Canisterapeutický pes - p. Martina Nová, ukázka práce se záchranářským psem

24.9. divadlo O Lesněnce - Divadlo Na cestě Liberec 8,30 hod.

25.9. Screaningové vyšetření očí - 8,00 hod.

Vzhledem k neustále se měnící situaci spojené se šířením nemoci COVID 19 je možné, že některé akce budou přesunuty na jiný termín, nebo budou zcela zrušeny.

                                                                             Děkujeme za pochopení

09.09.2020 - Novinky

Záloha na kulturní a jiné akce

Vážení rodiče,

na schůzce dne 31. 8. 2020 jste si odsouhlasili konání a výběr záloh na kulturní a jiné akce pro 1. pololetí školního roku ve výši 500 Kč.

Prosíme o převedení částky 500 Kč na účet č. 181814555/0300, variabilní symbol 888, do poznámky uveďte jméno dítěte. Pokud máte v MŠ sourozence, je možné zálohu převést jednou částkou - tedy 1000 Kč, do poznámky uveďte obě jména dětí. Úhradu můžete také provést v hotovosti u p. vedoucí školní jídelny Jaroslavy Hlavaté.

Částku uhraďte nejpozději k 23. 9. 2020.

Gabriela Mikišková

30.08.2020 - Novinky

Schůzka rodičů 31. 8. 2020

Vážení rodiče,

v pondělí 31. 8. 2020 od 15,30h. se uskuteční schůzka s rodiči nových dětí, která se bude týkat především adaptace dětí.

Schůzka pro všechny rodiče dětí se uskuteční následně od 16,30h. Schůzka se koná bez přítomnosti dětí.

09.07.2020 - Novinky

Vyúčtování přeplatků MŠ Bobrová

Vážení rodiče,

dne 9. 7. 2020 proběhlo vyúčtování zaplacených záloh za kulturní akce vč. fotografií a stravné.

 

Vyúčtování proběhlo v jedné částce a to i za sourozence, v případě zájmu je možné nahlédnout do vyúčtování u ředitelky školy po předchozí domluvě.

Vratky záloh za čipy předškoláků budou provedeny na přelomu července a srpna.

Děkuji za pochopení,

Gabriela Mikišková

09.07.2020 - Novinky

Schůzka rodičů na začátek šk. roku 20/21

Vážení rodiče,

dne 31. 8. 2020 se od 16,30 hodin uskuteční schůzka pro všechny rodiče. Účast rodičů bez dětí na schůzce je povinná.

Schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí se uskuteční od 15,30 hodin. Na programu je především adaptace nových dětí. 

Program (od 16,30):

- Seznámení rodičů s novými pracovníky školy

- Rozdělení dětí do tříd

- Organizace školního roku

- ŠVP, Školní řád - seznámení

- Dokumentace dětí, pověření k přivádění a vyzvedávání dětí

- Směrnice o zabezpečení školy, čipy - seznámení

- Rúzné

 

Děkuji,

s přáním příjemných prázdnin, Gabriela Mikišková