Novinky

02.06.2020 - Novinky

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu dětí na šk. rok 2020/21

02.06.2020 - Novinky

Upozornění pro rodiče odhlášených dětí

Vážení rodiče,

začátkem měsíce května jste byli osloveni, zda Vaše dítě ještě v tomto školním roce nastoupí do MŠ.

25.05.2020 - Novinky

Stravné, školné v květnu a červnu 2020

Vážení rodiče,

vzhledem "k znovuzahájení provozu MŠ" dne 25. 5. 2020 bylo ředitelkou školy rozhodnuto, že stravné a školné za měsíc květen bude účtováno společně s platbou v měsíci červnu.

19.05.2020 - Novinky

Pravidla pro zajištění provozu mateřské školy

Vážení rodiče,

na jednání Zatupitelstva Městyse Bobrová dne 18. 5. 2020 byla schválena Pravidla pro zajištění provozu mateřské školy od 25. 5. 2020.

19.05.2020 - Novinky

Provoz o letních prázdninách

Vážení rodiče,

po projednání Zastupitelstvem Městyse Bobrová Vás informuji :

19.05.2020 - Novinky

Provoz o letních prázdninách

Vážení rodiče,

po projednání Zastupitelstvem Městyse Bobrová Vás informuji :

13.05.2020 - Novinky

Čestné prohlášení

Vážení rodiče,

první den přítomnosti Vašeho dítěte v MŠ budete muset předložit vyplněné "čestné prohlášení" 

12.05.2020 - Novinky

Vyzvednutí oblečení z důvodu dezinfekce školy

Vážení rodiče,

prosíme Vás o vyzvednutí oblečení Vašich dětí v týdnu od 18. 5. z důvodu dezinfekce prostorů školy.

04.05.2020 - Novinky

Zahájení provozu v MŠ

Vážení rodiče, chci Vás informovat, že předběžný termín zahájení provozu v MŠ je prozatím stanoven na pondělí 25. 5. 2020.

04.05.2020 - Novinky

Tipy pro on-line výuku

Vážení rodiče,

jelikož v tuto chvíli není možné, aby děti navštěvovaly mateřskou školu, je příprava předškolních dětí zejména na Vás, rodičích. 

29.04.2020 - Novinky

Stravné a školné - duben 2020

Vážení rodiče, informujeme Vás, že v měsíci dubnu 2020 z důvodu přerušeného provozu v MŠ Vám nevzniknou žádné závazky vůči mateřské škole.

08.04.2020 - Novinky

Kritéria k zápisu do MŠ na šk. rok 2020/21

Ředitelka MŠ stanovila následující kritéria,

08.04.2020 - Novinky

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

Vážení rodiče!

Zápis do MŠ se uskuteční ve středu 6. 5. 2020 od 8,30 do 12,00 a od 13,00 do 16,30 hodin v budově mateřské školy.

27.03.2020 - Novinky

Ošetřovné - upozornění

Vážení rodiče,

níže Vám přinášíme informace k tzv. ošetřovnému, které jsou zveřejněny na stránkách MPSV. (https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne)

25.03.2020 - Novinky

Školné ve stavu nouze

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že školné v době stavu nouze bude upraveno následujícím způsobem: denní sazba školného v březnu byla stanovena na 20 Kč.

19.03.2020 - Novinky

ZÁPISY DO 1. TŘ. ZŠ

Vážení rodiče předškoláků,

informuji Vás, že zápisy do 1. tř. ZŠ proběhnou dle pokynů MŠMT v letošním roce bez přítomnosti dětí. Zápis do ZŠ Bobrová je stanoven na 7. 4. 2020.

17.03.2020 - Novinky

Stravné a školné - březen 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci Vás informuji o tom, že stravné a školné za březen Vám bude strženo až ke konci měsíce března. Toto se týká plateb inkasem.

16.03.2020 - Novinky

Oznámení o přerušení provozu MŠ

Oznámení

 

V souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění

16.03.2020 - Novinky

Ošetřovné

Vážení rodiče,

pokud budete žádat z důvodu péče o předškolní dítě o ošetřovné, kontaktujte nás, prosím, elektronicky na email: ms.bobrova@mestysbobrova.cz.