Novinky

30.09.2020 - Novinky

Akce v říjnu

9.10. Z DŮVODU ŠKOLENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, JE PROVOZ  MŠ POUZE DO 15,45 HODIN         

16.10. Sférické kino s programem Tajemství stromu

22.10. MgA. Jan Hrubec - pohádka O vytrvalém princi

29.- 30.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY - MŠ V PROVOZU - pokud dítě nepůjde do MŠ, je nutné jej včas odhlásit !

Vzhledem k neustále se měnící situaci spojené se šířením nemoci COVID 19, je možné, že některé akce budou přesunuty na jiný termín, nebo budou zcela zrušeny.

                                                                                          Děkujeme za pochopení

23.09.2020 - Novinky

Doporučený postup u akutních onemocnění

Vážení rodiče,

níže v odkazu najdete doporučený postup u akutních onemocnění Odborné společnosti praktických dětských lékařů, schválený epidemiologickou pracovní skupinou Ministerstva zdravotnictví ČR:

https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/doporuceny-postup-ospdl-cls-jep-k-managementu-u-akutnich-onemocneni-v-prubehu-pandemie-covid-19.a-7015.html

10.09.2020 - Novinky

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že od 10. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve společných prostorách školních budov
Nařízení se dle Mimořádného opatření v bodu 2 písm b) netýká dětí a pedagogických pracovníků v mateřské škole, tzn. že ani děti ani pedagogičtí pracovníci nemusejí roušky ve škole používat.  
 
Gabriela Mikišková
 
10.09.2020 - Novinky

Akce v září

Akce v září

17.9. Canisterapeutický pes - p. Martina Nová, ukázka práce se záchranářským psem

24.9. divadlo O Lesněnce - Divadlo Na cestě Liberec 8,30 hod.

25.9. Screaningové vyšetření očí - 8,00 hod.

Vzhledem k neustále se měnící situaci spojené se šířením nemoci COVID 19 je možné, že některé akce budou přesunuty na jiný termín, nebo budou zcela zrušeny.

                                                                             Děkujeme za pochopení

09.09.2020 - Novinky

Záloha na kulturní a jiné akce

Vážení rodiče,

na schůzce dne 31. 8. 2020 jste si odsouhlasili konání a výběr záloh na kulturní a jiné akce pro 1. pololetí školního roku ve výši 500 Kč.

Prosíme o převedení částky 500 Kč na účet č. 181814555/0300, variabilní symbol 888, do poznámky uveďte jméno dítěte. Pokud máte v MŠ sourozence, je možné zálohu převést jednou částkou - tedy 1000 Kč, do poznámky uveďte obě jména dětí. Úhradu můžete také provést v hotovosti u p. vedoucí školní jídelny Jaroslavy Hlavaté.

Částku uhraďte nejpozději k 23. 9. 2020.

Gabriela Mikišková

30.08.2020 - Novinky

Schůzka rodičů 31. 8. 2020

Vážení rodiče,

v pondělí 31. 8. 2020 od 15,30h. se uskuteční schůzka s rodiči nových dětí, která se bude týkat především adaptace dětí.

Schůzka pro všechny rodiče dětí se uskuteční následně od 16,30h. Schůzka se koná bez přítomnosti dětí.

09.07.2020 - Novinky

Vyúčtování přeplatků MŠ Bobrová

Vážení rodiče,

dne 9. 7. 2020 proběhlo vyúčtování zaplacených záloh za kulturní akce vč. fotografií a stravné.

 

Vyúčtování proběhlo v jedné částce a to i za sourozence, v případě zájmu je možné nahlédnout do vyúčtování u ředitelky školy po předchozí domluvě.

Vratky záloh za čipy předškoláků budou provedeny na přelomu července a srpna.

Děkuji za pochopení,

Gabriela Mikišková

09.07.2020 - Novinky

Schůzka rodičů na začátek šk. roku 20/21

Vážení rodiče,

dne 31. 8. 2020 se od 16,30 hodin uskuteční schůzka pro všechny rodiče. Účast rodičů bez dětí na schůzce je povinná.

Schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí se uskuteční od 15,30 hodin. Na programu je především adaptace nových dětí. 

Program (od 16,30):

- Seznámení rodičů s novými pracovníky školy

- Rozdělení dětí do tříd

- Organizace školního roku

- ŠVP, Školní řád - seznámení

- Dokumentace dětí, pověření k přivádění a vyzvedávání dětí

- Směrnice o zabezpečení školy, čipy - seznámení

- Rúzné

 

Děkuji,

s přáním příjemných prázdnin, Gabriela Mikišková

09.07.2020 - Novinky

Vyúčtování přeplatků MŠ Bobrová

Vážení rodiče,

dne 9. 7. 2020 proběhlo vyúčtování zaplacených záloh za kulturní akce vč. fotografií a stravné.

09.07.2020 - Novinky

Schůzka rodičů na začátek šk. roku 20/21

Vážení rodiče,

dne 31. 8. 2020 se od 16,30 hodin uskuteční schůzka pro všechny rodiče. Účast rodičů bez dětí na schůzce je povinná.

03.07.2020 - Novinky

Volné pracovní místo asistentky pedagoga

MŠ Bobrová hledá pracovníka na pozici asistent pedagoga. Jedná se o práci na dobu určitou do 30. 6. 2021 a na poloviční úvazek v 8. platové třídě dle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., tj. 11795 Kč - hrubá mzda.

Poždavek na kvalifikaci:

- dle § 20 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících,

- minimálně kvalifikační studium pro asistenty pedagoga.

 

Žádosti o uvedenou pozici přijímáme pouze mailem (ne přes portály nabízející práci a jejich formuláře) do 10. 8. 2020. Poté budou uchazeči, kteří splňují kritéria, pozváni k osobnímu pohovoru. Termín osobního pohovoru je předběžně stanoven na 20. 8. 2020.

 

Gabriela Mikišková, ředitelka školy

03.07.2020 - Novinky

Volné pracovní místo asistentky pedagoga

MŠ Bobrová hledá pracovníka na pozici asistent pedagoga.

16.06.2020 - Novinky

Provoz v měsíci červenci

Vážení rodiče,

informuji Vás, že řádný školní rok končí v pátek 26. 6., od 29. 6. 2020 platí prázdninový provoz.

16.06.2020 - Novinky

Rozloučení s předškoláky

Vážení rodiče předškoláků,

informuji Vás, že slavnostní rozloučení s předškoláky za účasti starostky Městyse Bobrová p. Zdeňky Smažilové proběhne v pondělí 22. 6. 2020 od 10,30 hodin na zahradě mateřské školy. 

05.06.2020 - Novinky

Fotografování na konci školního roku

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že tradiční fotografování na konci školního roku proběhne v pondělí 15. 6. od 10 hodin v areálu MŠ.

 

02.06.2020 - Novinky

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu dětí na šk. rok 2020/21

02.06.2020 - Novinky

Upozornění pro rodiče odhlášených dětí

Vážení rodiče,

začátkem měsíce května jste byli osloveni, zda Vaše dítě ještě v tomto školním roce nastoupí do MŠ.

25.05.2020 - Novinky

Stravné, školné v květnu a červnu 2020

Vážení rodiče,

vzhledem "k znovuzahájení provozu MŠ" dne 25. 5. 2020 bylo ředitelkou školy rozhodnuto, že stravné a školné za měsíc květen bude účtováno společně s platbou v měsíci červnu.

19.05.2020 - Novinky

Pravidla pro zajištění provozu mateřské školy

Vážení rodiče,

na jednání Zatupitelstva Městyse Bobrová dne 18. 5. 2020 byla schválena Pravidla pro zajištění provozu mateřské školy od 25. 5. 2020.

19.05.2020 - Novinky

Provoz o letních prázdninách

Vážení rodiče,

po projednání Zastupitelstvem Městyse Bobrová Vás informuji :